Kādas man ir tiesības kā cietušajam?

Ja Jūs esat uzaicināts uz nopratināšanu, Jūs informēs par Jūsu tiesībām un pienākumiem.

Jums ir tiesības:

  • liecināt, piedalīties tiesas debatēs;
  • atteikties liecināt pret sevi vai saviem tuviniekiem;
  • izmantot jurista palīdzību.

Jūs nedrīkstat izpaust nopratināšanas saturu, ja par tā neizpaušanu esat īpaši brīdināts.