Noziedzīgie nodarījumi ārzemēs

Gadījumos, kad Latvijas valstspiederīgā persona cietusi noziedzīgā nodarījumā ārvalstī, uzreiz pēc negadījuma tai:

  • jāsazinās ar atbilstošās valsts tiesībsargājošām instancēm (policija) un jāziņo par notikumu, jālūdz aizsardzība un iespēja sazināties ar savas valsts diplomātisko un konsulāro pārstāvniecību un/vai atbilstīgo iestādi;
  • jāsazinās ar Latvijas diplomātisko un konsulāro pārstāvniecību konkrētajā valstī (ja tāda ir) / ar Latvijas goda konsulu (ja tāds ir) vai arī ar kādas citas ES valsts diplomātisko un konsulāro pārstāvniecību konkrētajā valstī (ja attiecīgā valstī nav Latvijas pārstāvniecības);
  • jāzvana uz Ārlietu ministrijas Konsulārā departamenta ārkārtas situāciju tālruni +371 26337711.

Latvijas diplomātiskā un konsulārā pārstāvniecība un/vai Ārlietu ministrijas Konsulārais departaments:

  • ja nepieciešams lietas apstākļu noskaidrošanai, piesaista Latvijas Valsts Policijas Starptautiskās sadarbības pārvaldi;
  • pēc cietušā mutiska/rakstiska lūguma sniedz tūlītēju atbalstu saziņai ar personas tuviniekiem/draugiem;
  • saziņā ar tuviniekiem vai draugiem palīdz risināt nepieciešamo naudas līdzekļu pārsūtīšanu ar starptautisko pārvedumu starpniecību;
  • līdz lietas apstākļu izmeklēšanas noslēgumam un iespējai atgriezties savā mītnes valstī sazinās ar konkrētās valsts atbalsta centriem, kur personai iespējams saņemt pirmo profesionālo psiholoģisko un juridisko palīdzību, kā arī pārliecinās par apmešanās vietas pieejamību;
  • var sniegt valsts materiālo palīdzību, lai segtu izdevumus, kas saistīti ar atgriešanos Latvijā, ja personai nav citu finanšu līdzekļu saņemšanas iespēju. Aizdevums ir jāatmaksā 3 mēnešu laikā;
  • sniedz atbalstu ārkārtas ceļošanas dokumenta izsniegšanā (ja zuduši/nozagti esošie dokumenti);
  • informē par atbalsta saņemšanas iespējām Latvijā personām, kuras cietušas noziedzīgos nodarījumos.

Informācija par ārlietu dienesta sniegto atbalstu un palīdzību Latvijas valstspiederīgajiem ārvalstīs ir pieejama Ārlietu ministrijas mājas lapā.

/Avots: Ārlietu ministrija/