Kur man meklēt aizsardzību, ja jūtos apdraudēts?

Kādos gadījumos es varu lūgt papildus aizsardzību (speciālo aizsardzību)?

Speciālo aizsardzību nodrošina gadījumos, ja ir apdraudēta cilvēka dzīvība, veselība vai citas likumiskās intereses, izteikti reāli draudi vai liekas, ka apdraudējums var notikt.
Šāda aizsardzība ir pieejama arī Jūsu tuviniekiem un citām personām, kurām var tikt nodarīts kaitējums saistībā ar Jūsu piedalīšanos kriminālprocesā.
Speciālās aizsardzības pasākumus var organizēt gan pirms, gan arī pēc kriminālprocesa uzsākšanas.

Kādi ir speciālās aizsardzības pasākumi?

Speciālās aizsardzības pasākumi ir šādi:

  • aizsargājamās personas apsardze;
  • aizsargājamās personas sarunu nodrošināšana pret nesankcionētu noklausīšanos, korespondences nodrošināšana pret nesankcionētu kontroli;
  • aizsargājamās personas pārvietošana uz citām nezināmām (konfidenciālām) dzīvojamām telpām;
  • pases un citu personas dokumentu izsniegšana ar citiem personas identitātes datiem;
  • aizsargājamās personas pastāvīgās dzīvesvietas un darbavietas maiņa;
  • aizsargājamās personas datu aizsardzība un neizsniegšana no valsts informācijas sistēmām;
  • aizsargājamās personas pārvietošana uz citu valsti saskaņā ar noslēgtajiem starptautiskajiem līgumiem vai vienošanos ar šo valsti;
  • ja nepieciešams, aizsargājamās personas īpašuma apdrošināšana.

Kas man jādara, lai saņemtu speciālo aizsardzību?

Ja Jūs vēlaties, lai tiktu veikti speciālās aizsardzības pasākumi, pirmkārt, Jums jāiesniedz rakstisks iesniegums procesa virzītājam. Varētu teikt, ka visu pārējo izdarīs procesa virzītājs – viņš iesniegumu kopā ar savu ierosinājumu iesniegs ģenerālprokuroram. Ja procesa virzītājs neierosina noteikt speciālo aizsardzību, par to pieņem lēmumu Kriminālprocesa likumā noteiktajā kārtībā. Lēmumu par speciālās aizsardzības noteikšanu pieņem nekavējoties, bet ne vēlāk kā 10 dienu laikā no iesnieguma vai ierosinājuma saņemšanas dienas.

Kas mainās, ja man ir noteikta speciālā aizsardzība?

Ja Jums nosaka speciālo aizsardzību, Jūsu personas identitātes dati un adrese tiks aizstāti ar pseidonīmu un speciālās aizsardzības iestādes adresi.

Uz liecību sniegšanu Jūs aicinās ar speciālās aizsardzības iestādes starpniecību. Fiksējot dokumentos procesuālās darbības, kurās Jūs piedalāties, visi Jūsu personas identitātes dati tiks aizstāti ar pseidonīmu.
Ja kaut kur būs nepieciešams norādīt Jūsu sūtījumu saņemšanas adresi, tiks norādīta speciālās aizsardzības iestādes adrese.

Veicot kādas procesuālās darbības, kurās piedalās vairākas personas, tiks izmantoti tādi tehniskie līdzekļi, kas neļaus Jūs atpazīt.

Jūs varēsiet neatbildēt uz jautājumiem, ja atbildes varētu ļaut kādam Jūs atpazīt.