Kādi ir mani pienākumi, ja esmu liecinieks?

Procesa virzītājs Jums lūgs norādīt adresi, uz kuru varat saņemt sūtījumus – pasta vai e-pasta adresi. Tas nepieciešams, lai pie Jums nonāktu, piemēram, pavēstes. Savas adreses norādīšana ir viens no liecinieka pienākumiem, tāpat kā ierašanās amatpersonas norādītajā laikā, vietā un piedalīšanās izmeklēšanas darbībā, ja ir ievērota uzaicināšanas kārtība.