Kādas tiesības ir lieciniekiem?

Pirms aptaujas un liecību sniegšanas, amatpersona, kas Jūs uzklausīs (procesuālās darbības izpildītājs), izstāsta par Jūsu tiesībām, pienākumiem, atbildību un to, kā Jūsu sniegtās ziņas tiks fiksētas.

Latvijas Republikas Satversmē, Kriminālprocesa likumā un Latvijai saistošajos starptautiskajos līgumos ir noteiktas atsevišķas personas, kam ir tiesības neliecināt.

Kā liecinieks, Jūs varat:

  • izdarīt piezīmes un papildinājumus amatpersonas pierakstītajā liecībā vai liecību uzrakstīt pats – valodā, ko protat. Ja liecību vēlaties rakstīt pats, pasakiet to amatpersonai.
  • neliecināt pret sevi un saviem tuviniekiem;
  • iesniegt sūdzību par aptaujas vai liecības sniegšanas norisi pirmstiesas kriminālprocesa laikā;
  • iesniegt sūdzību izmeklēšanas tiesnesim par neattaisnotu privātās dzīves noslēpuma izpaušanu liecībās vai lūgt tiesu atsaukt jautājumus par privātās dzīves noslēpumu. Tad, ja lūgumu noraida, Jūs varat pieprasīt, lai tas tomēr tiek ierakstīts tiesas sēdes protokolā.
  • juridiskās palīdzības saņemšanai uzaicināt advokātu (advokāta pakalpojumus nāksies apmaksāt pašam).