Kādas ir manas tiesības pirmstiesas izmeklēšanas laikā?

Kā liecinieks pirmstiesas izmeklēšanas laikā, Jūs varat:

  • izdarīt piezīmes un papildinājumus amatpersonas pierakstītajā liecībā vai liecību uzrakstīt pats – valodā, ko protat. Ja liecību vēlaties rakstīt pats, pasakiet to amatpersonai.
  • neliecināt pret sevi un saviem tuviniekiem;
  • iesniegt sūdzību par aptaujas vai liecības sniegšanas norisi pirmstiesas kriminālprocesa laikā;
  • iesniegt sūdzību izmeklēšanas tiesnesim par neattaisnotu privātās dzīves noslēpuma izpaušanu liecībās vai lūgt tiesu atsaukt jautājumus par privātās dzīves noslēpumu. Tad, ja lūgumu noraida, Jūs varat pieprasīt, lai tas tomēr tiek ierakstīts tiesas sēdes protokolā.
  • juridiskās palīdzības saņemšanai uzaicināt advokātu (advokāta pakalpojumus nāksies apmaksāt pašam).

Ko darīt, ja jūtos apdraudēts?

Ja Jums ir bail no likumpārkāpēja, Jūs varat lūgt procesa virzītāju (policijas darbinieku, prokuroru) aizliegt šim cilvēkam Jums tuvoties, sazināties ar Jums, meklēt fizisku vai vizuālu kontaktu, runāt, zvanīt vai kā citādi ar Jums komunicēt.

Ja Jums šķiet, ka sniegtās liecības dēļ esat apdraudēts, Jūs varat saņemt papildus aizsardzību. Vairāk informācijas meklējiet sadaļā „Kur man meklēt aizsardzību, ja jūtos apdraudēts”