Kādas ir manas tiesības lietas iztiesāšanas procesa laikā un tiesā?

Kā liecinieks iztiesāšanas procesa laikā un tiesā, Jūs varat:

  • neliecināt pret sevi un saviem tuviniekiem;
  • iesniegt sūdzību izmeklēšanas tiesnesim par neattaisnotu privātās dzīves noslēpuma izpaušanu liecībās vai lūgt tiesu atsaukt jautājumus par privātās dzīves noslēpumu. Tad, ja lūgumu noraida, Jūs varat pieprasīt, lai tas tomēr tiek ierakstīts tiesas sēdes protokolā.
  • juridiskās palīdzības saņemšanai uzaicināt advokātu (advokāta pakalpojumus nāksies apmaksāt pašam).