Kāda ir mana, kā liecinieka, atbildība?

Ja Jūsu rīcībā ir informācija par noziedzīgu nodarījumu, kas ļauj to reģistrēt, sekmē tā atklāšanu un pierādīšanu, Jums jāsniedz informācija policijai, kas aicinās Jūs liecināt. Ja esat uzaicināts liecināt, Jūs nedrīkstat atteikties to darīt, izņemot gadījumus, ja Jūs aicina liecināt pret sevi vai Jūsu tuviniekiem.

Ir ļoti svarīgi sniegt tikai patiesas ziņas par notikumu, jo par nepatiesu ziņu sniegšanu kriminālprocesā liecinieks ir saucams pie kriminālatbildības.