Kas man jādara, ja esmu cietis noziedzīgā nodarījumā citā Eiropas Savienības dalībvalstī un vēlos saņemt kompensāciju cietušajiem?

Ja Jūs pastāvīgi dzīvojat Latvijā, bet kaitējums Jums ir radies citas Eiropas Savienības dalībvalsts teritorijā izdarītā noziedzīga nodarījuma rezultātā, Jūs pats vai ar Juridiskās palīdzības administrācijas starpniecību varat iesniegt valsts kompensācijas pieprasījumu.

Valsts kompensācijas pieprasījums jāiesniedz attiecīgās Eiropas Savienības dalībvalsts atbildīgajai iestādei. Kārtību, kādā Jums jāpieprasa valsts kompensācija, nosaka tās Eiropas Savienības dalībvalsts normatīvie akti, kurā noziedzīgais nodarījums izdarīts – papildus informāciju par šo kārtību un valsts kompensācijas saņemšanas iespējām jūs varat atrast Eiropas Tiesiskās sadarbības atlanta civillietās mājas lapā, ieskatoties sadaļā – Kompensācija noziedzīgos nodarījumos cietušajiem.

Kā es varu sazināties ar Juridiskās palīdzības administrāciju?

Juridiskās palīdzības administrācijas kontaktinformācija un informācija par klientu pieņemšanas laikiem ir pieejama šeit.