Kas ir valsts kompensācija cietušajiem?

Personai, kura ir atzīta par cietušo kriminālprocesā, ir tiesības saņemt valsts kompensāciju par tīša noziedzīga nodarījuma rezultātā radīto kaitējumu – morālo aizskārumu, fiziskajām ciešanām vai mantisko zaudējumu, ja noziedzīga nodarījuma rezultātā iestājusies personas nāve vai nodarīti smagi, vidēja smaguma miesas bojājumi, aizskarta cietušā tikumība vai dzimumneaizskaramība, cietušais ir cilvēku tirdzniecības upuris vai persona ir inficēta ar HIV, B vai C hepatītu.

Jums ir tiesības uz valsts kompensāciju arī tad, ja vainīgais nav noskaidrots vai viņš nespēj Jums atlīdzināt nodarīto kaitējumu.