Kādā termiņā man ir jāiesniedz valsts kompensācijas pieprasījums?

Pieprasījums ar tam pievienotajiem dokumentiem jāiesniedz triju gada laikā pēc dienas, kad esat atzīts par cietušo kriminālprocesā vai uzzinājāt par faktiem, kas Jums dod tiesības to darīt. Minētie dokumenti jāiesniedz vai jānosūta Tieslietu ministrijas Juridiskās palīdzības administrācijai (Juridiskās palīdzības administrācijas kontaktinformācija  ir pieejama šeit).