Kādā kārtībā un cik ātri izskatīs manu valsts kompensācijas pieprasījumu?

Juridiskās palīdzības administrācija lēmumu par valsts kompensāciju pieņem mēneša laikā pēc valsts kompensācijas pieprasījuma saņemšanas. Ja atsevišķos gadījumos lēmuma pieņemšanai vajadzīga papildu informācija vai pieprasījumam nav pievienoti nepieciešamie dokumenti – tad lēmuma pieņemšanas termiņš ir ilgāks.

Ja izrādīsies, ka lēmuma pieņemšanai nepieciešama papildu informācija, Juridiskās palīdzības administrācija Jūs par to informēs septiņu dienu laikā pēc valsts kompensācijas pieprasījuma saņemšanas. Lēmuma pieņemšanas termiņš tiks apturēts līdz brīdim, kad tiks saņemta visa nepieciešamā papildu informācija. Maksimālais termiņš Jums pieprasītās informācijas iesniegšanai ir 15 dienas, citādi Juridiskās palīdzības administrācija Jums var atteikt izmaksāt valsts kompensāciju.

Lēmums par atteikumu izmaksāt valsts kompensāciju šajā gadījumā nav šķērslis, lai Jūs atkārtoti vērstos Juridiskās palīdzības administrācijā ar valsts kompensācijas pieprasījumu.