Slimības pabalsts, ja cietušajam iestājusies pārejoša darbnespēja un ārsts izsniedzis darbnespējas lapu B

Ja cietusī persona ir sociāli apdrošināta, proti, darba ņēmējs vai pašnodarbinātais, un tai ir iestājusies pārejoša darbnespēja, tad VSAA no 11.darbnespējas dienas piešķir slimības pabalstu. Tāpat tiesības saņemt slimības pabalstu ir nodarbinātam bērna vecākam, ja slima bērna kopšanas dēļ tas nevar iziet darbā un gūt ienākumus.

Visa informācija par slimības pabalstu atrodama VSAA mājas lapā www.vsaa.gov.lv sadaļā Pakalpojumi » Strādājošajiem» Slimības pabalsts.

Interneta vietnē www.latvija.lv sadaļā „Ko darīt dažādās dzīves situācijās” ir rodamas atbildes uz virkni jautājumiem, – kā valsts var palīdzēt cilvēkam dažādās dzīves situācijās. Saistībā ar pārejošu darbnespēju, iesakām darbam izmantot sadaļu Veselība/Rīcība saslimšanas gadījumā.

Informāciju par visiem VSAA pakalpojumiem var iegūt:

/Avots: VSAA/