Invaliditātes pensija, ja cietušajam noteikta invaliditāte

Ja Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija (VDEĀVK) nosaka invaliditāti, tad personai ar apdrošināšanas stāžu, kas nav mazāks par trim gadiem, ir tiesības pieprasīt invaliditātes pensiju, ja nav sasniegts pensionēšanās vecums (izņemot personas, kuru invaliditātes cēlonis ir nelaimes gadījums darbā vai arodslimība vai kurām vecuma pensija (arī citas valsts vecuma pensija) piešķirta agrāk).

Informācija par invaliditātes pensiju atrodama VSAA mājas lapā www.vsaa.gov.lv sadaļā Pakalpojumi » Pensionāriem/senioriem » Invaliditātes pensija.

Ja personai nav tiesības uz invaliditātes pensiju, var izskatīt tiesības uz valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu invaliditātes gadījumā.

Visa informācija par valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu invaliditātes gadījumā atrodama VSAA mājas lapā www.vsaa.gov.lv sadaļā Pakalpojumi » Personām ar īpašām vajadzībām » Valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts invaliditātes gadījumā.

Interneta vietnē www.latvija.lv sadaļā Dzīves situācijas  » Veselība atrodama informācija par pakalpojumiem cilvēkiem ar invaliditāti Kā nokārtot ar invaliditāti saistītās formalitātes?

Informāciju par visiem VSAA pakalpojumiem var iegūt:

/Avots: VSAA/