Apbedīšanas pabalsts, ja iestājusies cietušā nāve

Ja iestājusies cilvēka nāve, tuviniekiem iespējams saņemt finansiālu atbalstu apbedīšanas pabalsta veidā.

VSAA apbedīšanas pabalstu piešķir:

  • sociāli apdrošinātās personas (darba ņēmēja vai pašnodarbinātā) nāves gadījumā, kā arī tās apgādībā bijuša ģimenes locekļa (nepilngadīga bērna vai bērna vecumā līdz 24 gadiem, kurš mācījās vidējā vai augstākā mācību iestādē) nāves gadījumā;
  • bezdarbnieka nāves gadījumā, ja mirušais bija bezdarbnieka pabalsta saņēmējs vai arī  par viņu pēdējo 36 mēnešu laikā pirms bezdarbnieka statusa iegūšanas dienas iemaksas bezdarba gadījumam veiktas ne mazāk kā 12 mēnešus;
  • pensijas saņēmēja, atlīdzības par darbspēju zaudējumu saņēmēja, kā arī valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmēja nāves gadījumā.

Visa informācija par apbedīšanas pabalsta apmēru un personām, kurām ir tiesības saņemt apbedīšanas pabalstu, pieejama VSAA mājas lapā www.vsaa.gov.lv sadaļā Pakalpojumi » Pensionāriem/senioriem » Apbedīšanas pabalsts.

Savukārt vietnē www.latvija.lv sadaļā Dzīves situācijas »Sociālie pakalpojumi, nodarbinātība » Personas nāve, formalitātes un apbedīšana,  atrodamas atbildes uz dažāda veida jautājumiem saistībā ar cilvēka nāvi un apbedīšanu.

Informāciju par visiem VSAA pakalpojumiem var iegūt: