Kādas ir manas tiesības pēc tam, kad tiesas spriedums ir stājies spēkā?

Tiesas spriedums stājās spēkā pēc tam, kad pagājis sprieduma pārsūdzēšanai paredzētais laiks. Jūs varat pieprasīt un saņemt tiesas sprieduma kopiju. Ja notiesātajai personai ir noteikts pienākums kompensēt Jums radītos zaudējumus, tiesa izsniegs dokumentu, ko sauc par „izpildrakstu” un ko var izmantot, ja persona labprātīgi neveic maksājumus.

Likums neparedz Jums iespēju saņemt informāciju par to, ka notiesātais ir izcietis viņam piespriesto sodu, kā arī Jums nav paredzētas tiesības piedalīties jautājuma apspriešanā par iespējamo likumpārkāpēja pirmstermiņa atbrīvošanu no brīvības atņemšanas soda izpildes. Protams, jūs varat turpināt gūt labumu no aizsardzības pasākumiem, ja ir pamats uzskatīt, ka Jūsu intereses joprojām tiek apdraudētas.