Sociālie dienesti

Pilsēta,pašvaldība Sociālais dienests Kontaktinformācija
Aglonas novads Aglonas novada Sociālais dienests Adrese: Jaunciema iela 35, Aglona LV-5304
Kontakttālrunis +371 29403536
e-pasts: arija.persevica@aglona.lv
Aizkraukles novads Aizkraukles novada Sociālais dienests Adrese: Daugavas iela 1, Aizkraukle, LV-5101
Kontakttālrunis +371 65133940
e-pasts: soccentrs@aizkraukle.lv
Aizputes novads Aizputes novada Sociālais dienests Adrese: Avotu ielā 2, Aizpute LV-3456
Kontakttālrunis +371 26450584
e-pasts: soc@aizpute.lv
Aknīstes novads Aknīstes novada pašvaldības
Sociālais dienests
Adrese: Skolas iela 7, Aknīste, LV-5207
Kontakttālrunis +371 65237758
e-pasts: aknistesspd@inbox.lv
Alojas novads Alojas novada domes Sociālais dienests Adrese: Rīgas iela 4, Aloja, LV-4064
Kontakttālrunis +371 64031220, +371 29476711
e-pasts: socdienests@aloja.lv
Alsungas novads Alsungas novada Sociālais dienests Adrese: Pils iela 1, Alsunga, LV-3306
Kontakttālrunis +371 63321307
e-pasts: socialie@alsunga.lv
Alūksnes novads Alūksnes novada Sociālais dienests  Adrese: Lielā Ezera iela 11, Alūksne, LV-4301
Kontakttālrunis +371 64381347
e-pasts: nsd@aluksne.lv
Amatas novads Amatas novada Sociālais dienests Adrese: “Ausmas”, Drabešu pag., LV-4101
Kontakttālrunis +371 64127940; +371 29358187
e-pasts: vaira.zauere@amatasnovads.lv
Apes novads Apes novada Sociālais dienests Adrese: Tirgus iela 5, Ape, LV-4337
Kontakttālrunis +371 64355187
e-pasts: maija.karklina@ape.lv
Auces novads Auces novada Sociālais dienests  Adrese: Raiņa iela 12, Auce,  LV-3708
Kontakttālrunis +371 63707228
e-pasts: dienests@soc.auce.lv
Ādažu novads Salacgrīvas novada domes Sociālais dienests Adrese: Gaujas iela 13/15,Ādaži, LV-2164
Kontakttālrunis +371 64071980
e-pasts: soc.dienests@salacgriva.lv
Babītes novads Babītes novada Sociālais dienests Adrese: Centra iela 4, Piņķi, LV-2107
Kontakttālrunis +371 67914550
e-pasts: socialaisdienests@babite.lv
Baldones novads Baldones novada Sociālais dienests Adrese: Pārupes iela 3, Baldone, LV-2125
Kontakttālrunis +371 27840484
e-pasts: soc.dienests@baldone.lv
Baltinavas novads Baltinavas novada Sociālais dienests Adrese: Kārsavas iela 16, Baltinava, LV-4594
Kontakttālrunis +371 26393109
e-pasts: soc.dienests@baltinava.lv
Balvu novads Balvu novada pašvaldības Sociālais dienests Adrese: Raiņa iela 52, Balvi,  LV-4501
Kontakttālrunis +371 64521998
e-pasts: socdienests@balvi.lv
Bauskas novads Bauskas novada Sociālais dienests Adrese: Rūpniecības iela 7, Bauska, LV-3901
Kontakttālrunis +371 63921805
e-pasts: aivars.melderis@bauska.lv
Beverīnas novads Beverīnas novada Sociālais dienests Adrese: “Kaimiņi”, Brenguļu pag., LV-4245
Kontakttālrunis +371 64233421
e-pasts: ginta.piksena@beverina.lv
Brocēnu novads Brocēnu novada Sociālais dienests Adrese: Skolas iela 10, Brocēni,  LV-3851
Kontakttālrunis +371 63807296
e-pasts: soc.dienests@broceni.lv
Burtnieku novads Burtnieku novada Sociālais dienests Adrese: Valkas iela 11, Rencēni, LV-4232
Kontakttālrunis +371 29484439
e-pasts: socdienests@burtniekunovads.lv
Carnikavas novads Carnikavas novada Sociālais dienests Adrese: Stacijas iela 5, Carnikava, LV-2163
Kontakttālrunis +371 67993101
e-pasts: daiga.landsmane@carnikava.lv
Cēsu novads Cēsu novada Sociālais dienests Adrese: Bērzaines iela 16/18, Cēsis, LV-4101
Kontakttālrunis +371 64127740
e-pasts: soc.ag@cesis.lv
Cesvaines novads Cesvaines novada Sociālais dienests Adrese: Rīgas iela 4, Cesvaine, LV-4871
Kontakttālrunis +371 64852032
e-pasts: daina.markevica@cesvaine.lv
Ciblas novads Ciblas novada Sociālais dienests Adrese: “Domes nams”, Blonti, LV-5706
Kontakttālrunis +371 65700870
e-pasts: socialais.dienests@ciblasnovads.lv
Dagdas novads Dagdas novada Sociālais dienests Adrese: Alejas iela 4, Dagda, LV-5674
Kontakttālrunis +371 65681723
e-pasts: soc.dienests@dagda.lv
Daugavpils Daugavpils pilsētas pašvaldības Sociālais dienests Adrese: Vienības iela 8, Daugavpils, LV-5401
Kontakttālrunis +371 65423700
e-pasts: socd@socd.lv
Daugavpils novads Daugavpils novada Sociālais dienests Adrese: Rīgas iela 2, Daugavpils, LV-5401
Kontakttālrunis +371 65476823
e-pasts: soc@dnd.lv
Dobeles novads Dobeles novada Sociālais dienests Adrese: E. Francmaņa iela 6, Dobele, LV-3701
Kontakttālrunis +371 63781836
e-pasts: sad@dobele.lv
Dundagas novads Dundagas novada Sociālais dienests Adrese: Talsu iela 7, Dundaga, LV-3270
Kontakttālrunis +371 26431158
e-pasts: soc@dundaga.lv
Durbes novads Durbes novada Sociālais dienests Adrese: Parka iela 2, Lieģi, LV-3447
Kontakttālrunis +371 63498072; +371 28386015
e-pasts: oksana.strele@durbe.lv
Engures novads Engures novada Sociālais dienests Adrese: Jaunā  iela 9, Smārde, LV-3129
Kontakttālrunis +371 63192221
e-pasts: soc.dienests@enguresnovads.lv
Ērgļu novads Ērgļu novada Sociālais dienests Adrese: Rīgas iela 10, Ērgļi,  LV-4840
Kontakttālrunis +371 64871404
e-pasts: socialais.dienests@ergli.lv
Garkalnes novads Garkalnes novada Sociālais dienests Adrese: Brīvības gatve 455, Rīga, LV-1024
Kontakttālrunis +371 67800931
e-pasts: silvija.putnika@garkalne.lv
Grobiņas novads Grobiņas novada Sociālais dienests Adrese: Lielā iela 76, Grobiņa, LV-3430
Kontakttālrunis +371 28619983
e-pasts: sd@grobinasnovads.lv
Gulbenes novads Gulbenes novada Sociālais dienests Adrese: Dīķa iela 1, Gulbene, LV-4401
Kontakttālrunis +371 29463425
e-pasts: nsd@gulbene.lv
Iecavas novads Iecavas novada Sociālais dienests Adrese: Dzirnavu iela 1, Iecava, LV-3913.
Kontakttālrunis +371  63942241; +371 63942240
e-pasts: socdienests@iecava.lv
Ikšķiles novads Ikšķiles novada Sociālais dienests Adrese: Daugavas prospekts 34, Ikšķile,  LV-5052
Kontakttālrunis +371 65055459; +371 26179145
e-pasts: socialaisdienests@ikskile.lv
Ilūkstes novads Ilūkstes novada Sociālais dienests Adrese: Brīvības iela 7, Ilūkste, LV-5447
Kontakttālrunis +371 65463398
e-pasts: soc.dienests@ilukste.lv
Inčukalna novads Inčukalna Sociālais dienests Adrese: Atmodas iela 2a, Inčukalns, LV-2141
Kontakttālrunis +371 67977466
e-pasts: socdienests@incukalns.lv
Jaunjelgavas novads Jaunjelgavas Sociālais dienests Adrese: Oškalna iela 3a, Jaunjelgava, LV-5134
Kontakttālrunis +371 65133653
e-pasts: evija.elksne@jaunjelgava.lv
Jaunpiebalgas novads Jaunpiebalgas Sociālais dienests Adrese: Gaujas iela 4, Jaunpiebalgas LV-4125
Kontakttālrunis +371 64107898
e-pasts: liga.abelniece@jaunpiebalga.lv
Jaunpils novads Jaunpils novada Sociālais dienests Adrese: “Ērģelnieki”, Jaunpils, LV-3145
Kontakttālrunis +371 63180959
e-pasts: socdienests@jaunpils.lv
Jelgava Jelgavas sociālo lietu pārvalde Adrese: Pulkv. Oskara Kalpaka iela 9, Jelgava, LV-3001
Kontakttālrunis +371 63048914; +371 63007224
e-pasts: soc@soc.jelgava.lv
Jelgavas novads Jelgavas novada Sociālais dienests Adrese: Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001
Kontakttālrunis +371 63024965
e-pasts: socdienests@jelgavasnovads.lv
Jēkabpils Jēkabpils pašvaldības Sociālais dienests Adrese: Brīvības iela 45, Jēkabpils, LV-5201
Kontakttālrunis +371 65207081
e-pasts: info@sd.jekabpils.lv
Jēkabpils novads Jēkabpils novada Sociālais dienests Adrese: Rīgas iela 150a, Jēkabpils, LV-5202
Kontakttālrunis +371 65220735
e-pasts: larisa.zeltina@jekabpilsnovads.lv
Jūrmala Jūrmalas pilsētas domes labklājības pārvalde Adrese: Mellužu prospekts 83, Jūrmala, LV-2008
Kontakttālrunis +371 67767316
e-pasts: labklajibas.parvalde@jurmala.lv
Kandavas novads Kandavas novada Sociālais dienests Adrese: Jelgavas iela 4a, Kandava, LV-3120
Kontakttālrunis +371 63182063
e-pasts: socdienests@kandava.lv
Kārsavas novads Kārsavas novada Sociālais dienests Adrese: Vienības iela 53-1.st., Kārsava, LV-5717
Kontakttālrunis +371 65733245
e-pasts: socialie@karsava.lv
Ķeguma novads Ķeguma novada domes Sociālais dienests Adrese: Komunālā iela 3, Ķegums, LV-5020
Kontakttālrunis +371 65038898
e-pasts: socialaisdienests@kegums.lv
Ķekavas novads Ķekavas novada Sociālais dienests Adrese: Gaismas iela 19 k.8, Ķekava, LV-2123
Kontakttālrunis +371 67935814
e-pasts: socdienests@kekava.lv
Kocēnu novads Kocēnu novada Sociālais dienests Adrese: Alejas iela 8, Kocēni, LV-4220
Kontakttālrunis +371 27891673
e-pasts: soc.dienests@kocenunovads.lv
Kokneses novads Kokneses novada domes Sociālais dienests Adrese: Vērenes iela 1,  Koknese, LV-5113
Kontakttālrunis +371 65161811
e-pasts: soc.dienests@koknese.lv
Krāslavas novads Krāslavas novada Sociālais dienests Adrese: Grāfu Plāteru iela 6, Krāslava, LV-5601
Kontakttālrunis +371 65622528
e-pasts: socagentura@kraslava.lv
Krimuldas novads Krimuldas novada Sociālais dienests Adrese: Saules 1c, Ragana, LV-2144
Kontakttālrunis +371 67976870
e-pasts: socialaisdienests@krimulda.lv
Krustpils novads Krustpils novada Sociālais dienests Adrese: Rīgas iela 150a, Jēkabpils, LV-5202
Kontakttālrunis +371 65237636
e-pasts: socdienests@krustpils.lv
Kuldīgas novads Kuldīgas novada Sociālais dienests Adrese: Dzirnavu iela 9, Kuldīga, LV-3301
Kontakttālrunis +371 63350107
e-pasts: soc.dienests@kuldiga.lv
Lielvārdes novads Lielvārdes novada Sociālais dienests Adrese: Raiņa iela 11A, Lielvārde, LV-5070
Kontakttālrunis +371 65053558
e-pasts: soc.dienests@lielvarde.lv
Liepāja Liepājas pilsētas domes Sociālais dienests Adrese: E. Veidenbauma iela 3, Liepāja, LV-3401
Kontakttālrunis +371 63489665
e-pasts: socialais.dienests@liepaja.lv
Līgatnes novads Līgatnes novada Sociālais dienests Adrese: Nītaures iela 6, Līgatne, LV-4108
Kontakttālrunis +371 64174121
e-pasts: socdienests@ligatne.lv
Limbažu novads Limbažu novada Sociālais dienests Adrese: Klostera iela 2, Limbaži, LV-4001
Kontakttālrunis +371 64022692
e-pasts: ilga.berzina@limbazi.lv
Līvānu novads Līvānu novada Sociālais dienests Adrese: Rīgas iela 77, Līvāni, LV-5316
Kontakttālrunis +371 65307161
e-pasts: lnsd@livani.lv
Lubānas novads Lubānas novada Sociālais dienests Adrese: Oskara Kalpaka iela 12, Lubāna, LV-4830
Kontakttālrunis +371 64894581
e-pasts: soc.dienests@lubana.lv
Ludzas novads Ludzas novada Sociālais dienests Adrese: Raiņa iela 16a, Ludza, LV-5701
Kontakttālrunis +371 65726901
e-pasts: socdienests@ludza.lv
Madonas novads Madonas novada Sociālais dienests Adrese: Parka iela 4, Madona, LV-4801
Kontakttālrunis +371 64807291
e-pasts: socialais.dienests@madona.lv
Mālpils novads Mālpils novada Sociālais dienests Adrese: Nākotnes iela 1, Mālpils, LV-2152
Kontakttālrunis +371 67185874
e-pasts: socdienests@malpils.lv
Mārupes novads Mārupes novada Sociālais dienests Adrese: Daugavas iela 29, Mārupe, LV-2167
Kontakttālrunis +371 67149869; +371 26467993
e-pasts: inara.bunka@marupe.lv
Mazsalacas novads Mazsalacas novada Sociālais dienests Adrese: Parka iela 31, Mazsalaca, LV-4215
Kontakttālrunis +371 64251404
e-pasts: socialais.dienests@mazsalacasnovads.lv
Mērsraga novads Mērsraga novada Sociālais dienests Adrese: Lielā iela 53, Mērsrags, LV-3284
Kontakttālrunis +371 63237708, +371 63237710
e-pasts: socialaisdienests@mersrags.lv
Naukšēnu novads Naukšēnu novada Sociālais dienests Adrese: “Pagasta nams”, Naukšēni, LV-4244
Kontakttālrunis +371 64250903
e-pasts: aleksandra.locmele@naukseni.lv
Neretas novads Neretas novada Sociālais dienests Adrese: P. Lodziņa iela 2, Nereta, LV-5118
Kontakttālrunis +371 22473442
e-pasts: neretsocdienests@inbox.lv
Nīcas novads Nīcas novada Sociālais dienests Adrese: Bārtas iela 6, Nīca, LV-3473
Kontakttālrunis +371 63489489
Ogres novads Ogres novada Sociālais dienests Adrese: Vidzemes iela 3, Ogre, LV-5001
Kontakttālrunis +371 65022922
e-pasts: ogressd@ogresnovads.lv
Olaines novads Olaines novada Sociālais dienests Adrese: Zemgales iela 33, Olaine, LV-2114
Kontakttālrunis +371 67146055
e-pasts: soc.dienests@olaine.lv
Ozolnieku novads Ozolnieku novada Sociālais dienests Adrese: Parka iela 4, Brankas, Cenu pag., LV-3042
Kontakttālrunis +371 63084705
e-pasts: soc.dienests@ozolnieki.lv
Pārgraujas novads Pārgraujas Novada Sociālais dienests  Adrese: “Tautas nams”, Straupes pag., LV-4152
Kontakttālrunis +371 64132292
e-pasts: soc@pargaujasnovads.lv
Pāvilostas novads Pāvilostas novada Sociālais dienests Adrese: Dzintaru iela 73, Pāvilosta, LV-3466
Kontakttālrunis +371 63484560
e-pasts: ildze.balode@pavilosta.lv
Pļaviņu novads Pļaviņu novada Sociālais dienests Adrese: Daugavas iela 4, Pļaviņas, LV-5120
Kontakttālrunis +371 65133864
e-pasts: socdienests@plavinas.lv
Preiļu novads Preiļu novada Sociālais dienests Adrese: Aglonas iela 1a, Preiļi, LV-5301
Kontakttālrunis +371 65323200
e-pasts: lauris.pastars@preili.lv
Priekules novads Priekules novada Sociālais dienests Adrese: Saules iela 1, Priekule, LV-3434
Kontakttālrunis +371 63461009
e-pasts: soc.dienests@priekulesnovads.lv
Priekuļu novads Priekuļu novada Sociālais dienests Adrese: Rūpnīcas iela 18, Liepa, Liepas pag., LV-4128
Kontakttālrunis +371 64107303
e-pasts: elita.rancane@priekulunovads.lv
Raunas novads Raunas novada Sociālais dienests Adrese: Valmieras iela 1, Rauna, LV-4131
Kontakttālrunis +371 64177620; +371 26361803
e-pasts: socrauna@rauna.lv
Rēzekne Rēzeknes pilsētas domes pārvalde “Sociālais dienests” Adrese: Atbrīvošanas aleja 93, Rēzekne, LV-4601
Kontakttālrunis +371 26669290
e-pasts: socialais.dienests@rezekne.lv
Rēzeknes novads Rēzeknes novada Sociālais dienests Adrese: Atbrīvošanas aleja 95a, Rēzekne, LV-4601
Kontakttālrunis +371 64607184
e-pasts: zita.bautre@rezeknesnovads.lv
Riebiņu novads Riebiņu novada Sociālais dienests Adrese: Saules iela 8, Riebiņi, LV-5326
Kontakttālrunis +371 65392655
e-pasts: sandra.sprindza@riebini.lv
Rīga Rīgas Sociālais dienests Adrese: Baznīcas iela 19/23,  Rīga, LV-1010
Kontakttālrunis +371 67105048
e-pasts: soc@riga.lv
Rojas novads Rojas novada Sociālais dienests Adrese: Celtnieku iela 6, Roja, LV-3264
Kontakttālrunis +371 63269551
e-pasts: socialaisdienests@roja.lv
Ropažu novads Ropažu novada Sociālais dienests Adrese: Rīgas iela 13, Ropaži, LV-2135
Kontakttālrunis +371 67186491
Rucavas novads Rucavas novada Sociālais dienests “Līvas”, Dunikas pag.,  LV-3480
Kontakttālrunis +371 63453381
e-pasts: rucavasoc@inbox.lv
Rugāju novads Rugāju novada Sociālais dienests Adrese: Kurmenes iela 48, Rugāji, LV-4570
Kontakttālrunis +371 64521349
e-pasts: socdienests@rugaji.lv
Rūjienas novads Rūjienas novada Sociālais dienests Adrese: Raiņa iela 3, Rūjiena, LV-4240
Kontakttālrunis +371 29243913
e-pasts: socialais.dienests@rujiena.LV-
Rundāles novads Rundāles novada Sociālais dienests Adrese “Pilsrundāle 1”, Pilsrundāle, LV-3921
Kontakttālrunis +371 63962148
e-pasts: kristine.bruvele@rundale.lv
Salacgrīvas novads Salacgrīvas novada Sociālais dienests Adrese: Smilšu iela 9, Salacgrīva, LV- 4033
Kontakttālrunis +371 64071980
e-pasts: soc.dienests@salacgriva.lv
Salas novads Salas novada Sociālais dienests Adrese: Susējas iela 9, Sala, LV-5230
Kontakttālrunis +371 65237747
e-pasts: socdienests@salas.lv
Salaspils novads Salaspils novada Sociālais dienests Adrese: Kalnu iela 2, Salaspils, LV-2121
Kontakttālrunis +371 67946777
e-pasts: socialais.dienests@salaspils.lv
Saldus novads Saldus novada pašvaldības aģentūra Sociālais dienests Adrese: Slimnīcas iela 3a, Saldus, LV-3801
Kontakttālrunis +371 63881666
e-pasts: socialais.dienests@saldus.lv
Saulkrastu novads Saulkrastu novada Sociālais dienests Adrese: Raiņa iela 8, Saulkrasti, LV-2160
Kontakttālrunis +371 67142510
e-pasts: socialaisdienests@saulkrasti.lv
Sējas novads Sējas novada Sociālais dienests Adrese: “Jēņi”, Sējas pag., LV-2142
Kontakttālrunis +371 67977757
e-pasts: lolita.landsberga@seja.lv
Siguldas novads Siguldas novada dome, Sociālais dienests Adrese: Zinātnes iela 7, Peltes, LV-2150
Kontakttālrunis +371 67800966
e-pasts: kristine.freiberga@sigulda.lv
Skrīveru novads Skrīveru novada domes Sociālais dienests Adrese: Stacijas laukums 3, Skrīveri, LV-5125
Kontakttālrunis +371 65163703
e-pasts: socdienests@skriveri.lv
Skrundas novads Skrundas novada Sociālais dienests Adrese: Kalēju iela 4, Skrunda, LV-3326
Kontakttālrunis +371 63331295
e-pasts: socdienests@skrunda.lv
Smiltenes novads Smiltenes novada Sociālais dienests Adrese: Dārza iela 3, Smiltene, LV–4729
Kontakttālrunis +371 64707573; +371 64707865
e-pasts: soc.dienests@smiltene.lv
Stopiņu novads Stopiņu novada Sociālais dienests Adrese: Institūta iela 1a, Ulbroka, LV-2130
Kontakttālrunis +371 67910792
e-pasts: sociala.nodala@stopini.lv
Strenču novads Strenču novada Sociālais dienests Adrese: Valkas iela 16, Strenči, LV-4730
Kontakttālrunis +371 64715617
e-pasts: socialais.dienests@strencunovads.lv
Talsu novads Talsu novada Sociālais dienests Adrese: Kareivju iela 7, Talsi, LV-3201
Kontakttālrunis +371 63232127
e-pasts: dace.zelge@talsi.lv
Tērvetes novads Tērvetes novada Sociālais dienests Adrese: “Zelmeņi”, Tērvetes pagasts, LV-3730
Kontakttālrunis +371 63726029
e-pasts: socdienests@tervetesnov.lv
Tukuma novads Tukuma novada Sociālais dienests Adrese: Tidaholmas iela 1, Tukums, LV-3101
Kontakttālrunis +371 63181067
e-pasts: soc.nod@tukums.lv
Vaiņodes novads Vaiņodes novada Sociālais dienests Adrese: Raiņa iela 23a, Vaiņode, LV-3435
Kontakttālrunis +371 63484915
e-pasts: vainodesd@vainode.lv
Valkas novads Valkas novada Sociālais dienests Adrese: Rūjienas iela 3d, Valka, LV-4701
Kontakttālrunis +371 64725939
e-pasts: socialais.dienests@valka.lv
Valmiera Valmieras pilsētas pašvaldības Sociālais dienests Adrese: Lāčplēša iela 2, Valmiera, LV-4201
Kontakttālrunis +371 64207140
e-pasts: slp@valmiera.lv
Varakļānu novads Varakļānu novada Sociālais dienests Adrese: Rīgas iela 9, Varakļāni, LV-4838
Kontakttālrunis +371 64860844
e-pasts: soc.dienests@varaklani.lv
Vārkavas novads Vārkavas novada Sociālais dienests Adrese: Kovaļevsku iela 4, Vārkava, LV-5337
Kontakttālrunis +371 28383161
e-pasts: socialais.dienests@varkava.lv
Vecpiebalgas novads Vecpiebalgas novada Sociālais dienests Adrese: “Rudiņi”, Taurene, LV-4119
Kontakttālrunis +371 64170347
Vecumnieku novads Vecumnieku novada Sociālais dienests Adrese: Rīgas iela 29a, Vecumnieki, LV-3933
Kontakttālrunis +371 63976733
e-pasts: socialaisdienests@vecumnieki.lv
Ventspils Ventspils pilsētas Sociālais dienests Adrese: Raiņa iela 10, Ventspils, LV-3601
Kontakttālrunis +371 63601202
e-pasts: socdienests@ventspils.lv
Ventspils novads Ventspils novada Sociālais dienests Adrese: Ūdens iela 15, Ventspils, LV-3601
Kontakttālrunis +371 63620510
e-pasts: soc.dienests@ventspilsnd.lv
Viesītes novads Viesītes novada Sociālais dienests Adrese: Brīvības iela 8, Viesīte, LV-5237
Kontakttālrunis +371 65245460
e-pasts: sarmite.matacina@viesite.lv
Viļakas novads Viļakas novada Sociālais dienests Adrese: Parka iela 2, Viļaka, LV-4583
Kontakttālrunis +371 64507035
e-pasts: sppd@vilaka.lv
Viļānu novads Viļānu novada Sociālais dienests Adrese: Kultūras laukums 1a, Viļāni, LV-4650
Kontakttālrunis +371 64628036
e-pasts: socialaisdienests@vilani.lv