Chat with us, powered by LiveChat

Kur man vērsties pēc atbalsta?

Tieslietu ministrijas Juridiskās palīdzības administrācija ir iestāde, kur Jūs varat saņemt bezmaksas juridisko palīdzību, kā arī informāciju par iespējām iegūt valsts kompensāciju cietušajiem.

Juridiskās palīdzības administrācijas kontaktinformācija

Juridiskās palīdzības administrācijas kontaktinformācija un informācija par klientu pieņemšanas laikiem ir pieejama šeit.

Valsts kompensācija cietušajiem

Juridiskās palīdzības administrācija Jums palīdzēs ar informāciju par valsts kompensācijas pieprasījuma aizpildīšanu un dokumentiem, kas pieprasījumam jāpievieno. Noderīgus padomus varat saņemt pa bezmaksas informatīvo tālruni 80001801.
Veidlapu valsts kompensācijas pieprasījumam varat saņemt, ierodoties Juridiskās palīdzības administrācijā apmeklētāju pieņemšanās laikā, pie kriminālprocesa virzītāja policijā, prokuratūrā vai tiesā, kā arī internetā: www.jpa.gov.lv.

Bezmaksas juridiskā palīdzība

Jūs varat saņemt bezmaksas juridisko palīdzību civillietās, ja:

  • Jums ir piešķirts maznodrošinātas vai trūcīgas personas statuss atbilstoši normatīvajos aktos (Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums) noteiktajai kārtībai;
  • Jūs pēkšņi esat nonācis tādā situācijā un materiālajā stāvoklī, kas liedz nodrošināt savu tiesību aizsardzību (stihisku nelaimju, nepārvaramas varas vai citu no Jums neatkarīgu apstākļu dēļ);
  • Jūs atrodaties pilnā valsts vai pašvaldības apgādībā.

Valsts nodrošina arī juridiskās konsultācijas, procesuālo dokumentu sastādīšanu un pārstāvību tiesā.
Lai juridisko palīdzību saņemtu, Jums jāaizpilda iesnieguma valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības pieprasījumam veidlapa (pieejama internetā – www.jpa.gov.lv), tai klāt jāpievieno dokumentu kopijas, kas apstiprina iesniegumā minētos apstākļus, un tas viss jāiesniedz Tieslietu ministrijas Juridiskās palīdzības administrācijā – nosūtot pa pastu vai iesniedzot personīgi.

Konsultāciju par iesnieguma aizpildīšanu un tam pievienojamiem dokumentiem varat saņemt pa bezmaksas informatīvo tālruni 80001801.

cietušajiem.lv