Atskaite par akciju “Pajautā juristam” Nr.3

2018. gada 12. jūnijā Labklājības ministrijas projekta “Izpratnes veidošanas kampaņas par nulles toleranci pret sievietēm, kuras cietušas no vardarbības “Vardarbībai patīk klusums”” ietvaros Atbalsta tālrunis noziegumos cietušajiem 116006 realizēja akciju “Pajautā juristam”. Akcijā piedalījās seši zvērināti advokāti – Aldis Blumbergs, Karīna Landmesere, Linda Reisa, Petra Janule, Agne Upīte un Inga Lauce, kuri laika posmā 9:00-18:00 sniedza konsultācijas Latvijas iedzīvotājiem.

Juridisko jautājumu loks, kuri izriet vai ir saistīti ar vardarbīgām attiecībām skāra vardarbību ģimenē – cietušā tiesības, aizsardzība, palīdzības saņemšanas iespējas un rīcība. Tāpat tika meklēti risinājumi pagaidu aizsardzības pret vardarbību nodrošināšanā vardarbībā cietušām personām tiesā un ar policijas starpniecību. Protams novārtā netika atstāti arī ģimenes tiesību jautājumi – laulības šķiršana, bērnu aprūpes, aizgādības un saskarsmes tiesības, uzturlīdzekļi, ģimenes maksātnespēja un tās risināšanas iespējas u.c.

Kampaņas ietvaros pavisam tika sniegta 48 konsultācijas. Atbilstoši kampaņas pamatmērķim, 35 zvanītājas ir bijušas sievietes, bet arī vīriešu aktivitāte šajā kampaņā bijusi neparasti augsta – 13 zvanītāji.

Vecuma amplitūdas sadalījums no 25 līdz aptuveni 70 gadiem. Bija izteikts ka sasniegta tikusi tieši latviski runājošā auditorija, jo krieviski runājošie zvanītāji bijuši tikai 3. Bet daudzi runājuši latviski ar akcentu, no kā var secināt ka zvanītāji, lai arī citas tautības, bet kā saziņas valodu izvēlējušies valsts valodu.

Jāsaka ka šī kampaņa patiešām sasniegusi savu mērķauditoriju un visi zvanītāji vērsušies pēc juridiska padoma vai nu tieši vardarbības jautājumos vai arī augstākminētajos saistītajās vai izrietošajās juridiskajās tēmās. Kā zināmu izņēmumu var minēt divus zvanītājus, attiecīgi, par dēla šizofrēnijas diagnozi un mobingu skolā. Bet tik un tā konkrētie gadījumi saistīti ar vardarbību.

Analizējot vardarbības formu sadalījumu secināms ka visbiežāk piedzīvotā vardarbības forma ir tieši emocionālā vardarbība. Tomēr tas nekādā gadījumā nenozīmē, ka tā ir vienīgā vardarbības forma kuru piedzīvojis vai piedzīvo zvanītājs. Visbiežāk emocionālā vardarbība ir kā pazemojošais fons fiziskajai, seksuālajai, ekonomiskajai vardarbībai un vardarbīgajai kontrolei. Turklāt šajā sadalījumā ir ietverti arī vīrieši, kuri izrādījusies tieši tā kategorija, kura visvairāk cietusi no emocionālās vardarbības. Lai gan divos gadījumos zvanītāji vīrieši ir cietuši arī no fiziskas vardarbības. Kā ļoti būtisku apstākli ir jāmin ka zvanītāji stāstījuši arī par 6 bērniem vai nepilngadīgajiem, kuri cieš no dažāda veida vardarbības.