Atskaite par akciju “Pajautā juristam” Nr.2

2018. gada 10. aprīlī Labklājības ministrijas projekta “Izpratnes veidošanas kampaņa par nulles toleranci pret sievietēm, kuras cietušas no vardarbības “Vardarbībai patīk klusums”” ietvaros Atbalsta tālrunis noziegumos cietušajiem 116006 realizēja akciju “Pajautā juristam”. Akcijā piedalījās pieci zvērināti advokāti – Andris Nurenbergs, Rita Oļhova, Vilis Sruoģis, Iveta Vietniece un Zita Zaharenko, kuri laika posmā 9:00-18:00 sniedza konsultācijas Latvijas iedzīvotājiem.

Konsultēties ar juristiem varēja par šādām tēmām:

  • vardarbība ģimenē – cietušā tiesības, aizsardzība, palīdzības saņemšanas iespējas, rīcība;
  • pagaidu aizsardzības pret vardarbību nodrošināšana vardarbībā cietušām personām tiesā un ar policijas starpniecību;
  • ģimenes tiesību jautājumi – laulības šķiršana, bērnu aprūpes, aizgādības un saskarsmes tiesības, uzturlīdzekļi, ģimenes maksātnespēja un tās risināšanas iespējas;
  • kā arī citi saistīti, vai pēc advokāta izvēles, nesaistīti jautājumi.

Kampaņas norises laikaposmā pavisam tika saņemti 56 zvani. 37 gadījumos klātesošie zvērinātie advokāti sniedza pilnvērtīgu juridiska rakstura konsultāciju. Trijos gadījumos jautājumi bija saistīti ar vardarbību, tomēr izrādījās ka tas kas ir nepieciešams konkrētajā situācijā ir tieši emocionāls atbalsts. Divos gadījumos, lai gan jautājumi bija juridiska rakstura, cilvēkam bijusi nepieciešama informatīva palīdzība – kur vērsties uzturlīdzekļu un nekustamā īpašuma jautājumos. Pārējos gadījumos tika sniegta emocionālā un informatīvā palīdzība un/vai krīzes intervence no 116006 tālruņa konsultantiem, neiesaistot juristus.

Kampaņas “Pajautā juristam” norises dienā 47 zvanītājas bija sievietes, 7 – vīrieši. Vecuma amplitūda abiem dzimumiem no  25 līdz 93 gadiem. Zvanītājiem netika prasīta to atrašanās vieta, bet no tiem klientiem, kuri vēlējās atklāt savu dzīvesvietu, var secināt ka konsultācijas vēlējušies saņemt tieši reģionu iedzīvotāji – Tukums, Vidridži, Madona, Rēzekne, Kuldīga, Viesīte. Latviski un krieviski runājošās auditorijas procentuālais sadalījums, attiecīgi – 84% un 16%.

Kampaņas mērķis paredzēja sniegt konsultācijas vardarbībā cietušām sievietēm, taču  tika uzklausīti zvanītāji arī ar citām tēmām. Seši no septiņiem zvanījušajiem vīriešiem ir cietuši no vardarbības. Pamatā no ekonomiskas un emocionālas. Gan darbā gan ģimenē. Tika meklēti juridiski un praktiski risinājumi vardarbīgās attiecības pamest, ja klientesto vēlējās, kā arī interesējās par uzturlīdzekļiem bērniem un varmākas saskarsmi ar bērnu. Diagrammā atspoguļoti vardarbības veidi, kurus norādījuši zvanītāji. Seksuālas vardarbības gadījumi šoreiz netika pausti.

Kā redzams diagrammā, biežākais konstatētais vardarbības veids ir emocionāla vardarbība. Apkopojot datus tiek secināts, ka arī citiem vardarbības veidiem kā pavadošais bijis emocionāli pazemojošs fons. Absolūts vairākums zvanītāju no vardarbības cietuši ģimenē. Divi no zvanījušajiem vīriešiem vardarbību piedzīvojuši arī darbavietā. Viens vardarbības gadījums uz ielas saistīts ar ierosinātu krimināllietu par tīšu miesas bojājumu.

Visbiežāk vardarbībā cietušās personas piedzīvojušas tādas emocijas kā šoku, bailes, apjukumu, vainas izjūtu, bezspēcību, kaunu, pazemojumu.

Kopumā zvērināti advokāti sniedza detalizētu un praktisku konsultāciju par pārkāpuma raksturu, zvanītāja tiesībām un iespējamā risinājuma secīgiem soļiem.