Atskaite par akciju “Pajautā juristam” Nr.1

Aizvadīta akcija “Pajautā juristam”

2018. gada 22. februārī Labklājības ministrijas projekta “Izpratnes veidošanas kampaņa par nulles toleranci pret sievietēm, kuras cietušas no vardarbības “Vardarbībai patīk klusums”” ietvaros Atbalsta tālrunis noziegumos cietušajiem 116006 realizēja akciju “Pajautā juristam”. Akcijā piedalījās seši zvērināti advokāti – Vilis Sruoģis, Inese Stankēviča, Ināra Bedānova, Vineta Ķine, Liene Krezevska un Ieva Timermane, kuri laika posmā 9:00-18:00 sniedza konsultācijas Latvijas iedzīvotājiem.

Konsultēties ar juristiem varēja par šādām tēmām:

  • vardarbība ģimenē – cietušā tiesības, aizsardzība, palīdzības saņemšanas iespējas, rīcība;
  • pagaidu aizsardzības pret vardarbību nodrošināšana vardarbībā cietušām personām tiesā un ar policijas starpniecību;
  • ģimenes tiesību jautājumi – laulības šķiršana, bērnu aprūpes, aizgādības un saskarsmes tiesības, uzturlīdzekļi, ģimenes maksātnespēja un tās risināšanas iespējas.

Kopumā tika saņemti 43 zvani, no tiem – 33 gadījumos zvērinātie advokāti sniedza juridiska rakstura konsultāciju.

Kampaņas “Pajautā juristam” norises dienā 27 zvanītājas bija sievietes, 16 – vīrieši. Vecuma amplitūda abiem dzimumiem no  25 līdz 70 gadiem. Šoreiz aktīvākie zvanītāji bija Rīgas iedzīvotāji, taču pa vienam zvanītājam bijis no Daugavpils, Tukuma, Liepājas, Jūrmalas, Cēsīm un Valmieras.

Kampaņas mērķis paredzēja sniegt konsultācijas vardarbībā cietušām sievietēm, taču  tika uzklausīti zvanītāji arī ar citām tēmām. Trijos gadījumos tika saņemti zvani no vardarbībā cietušiem vīriešiem, viens zvans bija par bērnu, kurš cieš no emocionālas vardarbības ģimenē, pārājās bijušas sievietes. Nereti klientes izteica vēlmi vardarbīgās attiecības pamest, kā arī interesējās par uzturlīdzekļiem bērniem un varmākas saskarsmi ar bērnu. Diagrammā atspoguļoti vardarbības veidi, kurus norādījuši zvanītāji.

1

Kā redzams diagrammā, biežākais konstatētais vardarbības veids ir emocionāla vardarbība. Apkopojot datus tiek secināts, ka arī citiem vardarbības veidiem kā pavadošais bijis emocionāli pazemojošs fons. Pārsvarā visi zvanītāji no vardarbības cietuši ģimenē.

Zvanītāji tika konsultēti arī par tādām tēmām kā uzturlīdzekļu piedziņa, saskarsmes tiesības, aizgādības tiesības, laulību šķiršana, ekonomiskā krāpšana, kā arī par parādu piedziņu.Visbiežāk vardarbībā cietušās personas piedzīvojušas tādas emocijas kā šoku, bailes, apjukumu, vainas izjūtu, bezspēcību, kaunu, pazemojumu.

Kopumā zvērināti advokāti sniedza detalizētu un praktisku konsultāciju par pārkāpuma raksturu, zvanītāja tiesībām un iespējamā risinājuma secīgiem soļiem.