Atskaite par akciju “Pajautā juristam” kopējā atskaite

20.09.17

Akcijas ietvaros kopumā tika saņemti 63 zvani no cilvēkiem, kuri vēlējās uzdot jautājumus juristiem.

 • 50 no zvanītājiem bija sievietes, 13 – vīrieši
 • 70% latviski un 30% krieviski runājošo
 • 62.5% Rīgas iedzīvotāji, 33% zvanītāju no dažādām Latgales pilsētām, bet 4.5% no citiem Latvijas reģioniem.

41 zvani saņemti no cilvēkiem, kuri cietuši dažāda veida vardarbībā, bet 1/3 – par citiem, dažādiem jautājumiem, tajā skaitā, no cilvēkiem, kuriem ir sociālas problēmas vai psihiskas saslimšanas.

No visiem vardarbībā cietušajiem, viens zvans saņemts no vīrieša (emocionāla vardarbība darba vietā), divos gadījumos zvanīja pieaugušie par cietušiem bērniem (bulings no klasesbiedriem un iespējama seksuāla vardarbība no radinieka), pārējie 38 – no sievietēm, kas cietušas dažāda veida varmācību gan ģimenē, gan darba vietā.

29.11.17

Kampaņas ietvaros pavisam tika sniegta 101 konsultācija. 75 gadījumos klātesošie zvērinātie advokāti sniedza juridiska rakstura konsultāciju. Divi zvani bija saistībā par kampaņas norisi, bet bez konsultācijas. 22 gadījumos tika sniegta emocionālā un informatīvā palīdzība un/vai krīzes intervence no 116006 tālruņa konsultantiem, neiesaistot juristus.

 • 74 no zvanītājiem bija sievietes, 27 – vīrieši.
 • Vecuma amplitūda abiem dzimumiem no aptuveni 25 līdz 83 gadiem.
 • Aptuveni, 85% latviski un 15% krieviski runājošo.

No iedzīvotājiem kuri izvēlējās pieminēt savu dzīvesvietu aptuveni 40% bija Rīgas vai Rīgas rajona iedzīvotāji.

22.02.18

Kopumā tika saņemti 43 zvani, no tiem – 33 gadījumos zvērinātie advokāti sniedza juridiska rakstura konsultāciju.

 • Kampaņas “Pajautā juristam” norises dienā 27 zvanītājas bija sievietes, 16 – vīrieši.
 • Vecuma amplitūda abiem dzimumiem no 25 līdz 70 gadiem.

10.04.18

Kampaņas norises laikaposmā pavisam tika saņemti 56 zvani. 37 gadījumos klātesošie zvērinātie advokāti sniedza pilnvērtīgu juridiska rakstura konsultāciju. Trijos gadījumos jautājumi bija saistīti ar vardarbību, tomēr izrādījās ka tas kas ir nepieciešams konkrētajā situācijā ir tieši emocionāls atbalsts. Divos gadījumos, lai gan jautājumi bija juridiska rakstura, cilvēkam bijusi nepieciešama informatīva palīdzība – kur vērsties uzturlīdzekļu un nekustamā īpašuma jautājumos. Pārējos gadījumos tika sniegta emocionālā un informatīvā palīdzība un/vai krīzes intervence no 116006 tālruņa konsultantiem, neiesaistot juristus.

 • 47 zvanītājas bija sievietes, 7 – vīrieši.
 • Vecuma amplitūda abiem dzimumiem no 25 līdz 93 gadiem.
 • Latviski un krieviski runājošās auditorijas procentuālais sadalījums, attiecīgi – 84% un 16%.

12.06.18

Kampaņas ietvaros pavisam tika sniegta 48 konsultācijas.

 • 35 zvanītājas ir bijušas sievietes, bet 13- vīrieši.
 • Vecuma amplitūdas sadalījums no 25 līdz aptuveni 70 gadiem.
 • Bija izteikts ka sasniegta tikusi tieši latviski runājošā auditorija, jo krieviski runājošie zvanītāji bijuši tikai 3.