Apkopotā statistika

Izpratnes veidošanas kampaņa par nulles toleranci attiecībā uz vardarbību pret sievietēm “Vardarbībai patīk klusums”

(Nr.JUST/2016/RGEN/AG/VAWA/9944)

Apkopotā statistika: