Iestādes, kas sniedz sociālo un emocionālo palīdzību, un krīzes centri visā Latvijā

NOSAUKUMS KONTAKTINFORMĀCIJA PIEZĪMES
RĪGA
Krīžu un konsultācijas cents “Skalbes” www.skalbes.lv

Adrese: kungu iela 34, Rīga

Tārl: 24551700 (09:00-17:00)

Krīzes tālrunis: 67222922, 27722292 (24/7)

 

Profesionāla palīdzība, atbalsts un informācija cilvēkiem, kuri nonākuši krīzes situācijā. Psihologs, psihoterapeits, krīzes intervence.
Ģimenes psiholoģiskais centrs

“Līna”

Adrese: Miera iela 17-4, Rīga

Tālr. 29451188, 67379427

E-pasts: info@lina.lv

Psiholoģiskā atbalsta grupas.

Psihologs individuāli,

pāriem, ģimenēm. Smilšu

spēļu terapija. Psihoterapeits.

“Bērnu emocionālā audzināšana”. Mākslas terapeits. Psihodrāmas terapeits.

Sociālo pakalpojumu aģentūra Juridiskā adrese: Elizabetes iela 31-5, Rīga, LV-1010

www.krize.lv; www.spa-nvo.lv

e-pasts: SPAgentura@gmail.com

tālrunis: 67324505, 29244182

Sniedz profesionālu psihosociālu palīdzību, paaugstināt cilvēku ar dažādām sociālām problēmām integritātes pakāpi sabiedrībā, kā arī aizstāvēt viņu intereses un tiesības.
Pep mammas www.pep,lv

e-pasts:

pep.mammas@gmail.com
25507801,

Profesionāla atbalsta persona māmiņām ar mazuli no dzimšanas līdz trīs gadu vecumam.
Radošais psiholoģijas centrs

ģimenei

www.grimenei.lv

Adrese: Mārupes iela 4 -21, Rīga

Tālrunis:29757231

Psiholoģiskā konsultēšana, psihodiognostika, ģimenes terapija, grupu vadīšana, smilšu terapija, pasaku

terapija, palīdzība vardarbības upuriem, traumu psihoterapija, sistēmfenomenoloģiskā terapija, semināru

organizēšana, projektu vadīšana, psihoorganiskā analīze, psihodrāma,

supervīzijas sociāla darba speciālistiem, bērnu emocionālā audzināšana,

sociālais atbalsts, jauniešu izglītošana, grupu organizēšana, marte meo metode, psiholoģiskā izpēte.

“Mīlgrāvis” ģimenes krīzes Adrese:Ezera iela 21, Rīga, LV-

1034

Tālrunis: 67398383, 67012515

Sniegta sociāla un psiholoģiska palīdzība krīzes situācijās nonākušām sievietēm, sievietēm ar bērniem. Mērķis ir veicināt krīzes situācijā nonākušās personas psiholoģiskās un sociālās stabilitātes atgūšanu.
Atbalsta centrs bērniem un ģimenēm “Sirdsgaisma” www.sirdsgaisma.lv

darba dienās: 12:00-19:00

Ziepju iela 13, Rīga, LV-1004

67704831, 28628596

ACBĢ „Sirdsgaisma” pakalpojumi tiek sniegti bērniem no sociālā riska ģimenēm vecumā no 5 – 15 gadiem, kā arī tiek piedāvāta iespēja saņemt visus mūsu piedāvātos pakalpojumus bērniem ar kustību traucējumiem no sociālā riska ģimenēm.
Resursu centrs sievietēm

“Marta”

www.marta.lv

Matīsa iela 49 – 3 Rīga, LV-1009

Epasts: centrs@marta.lv

Tālrunis: +371 67378539

Profesionālu palīdzība un

atbalsts grūtās dzīves

situācijās. Sociālā

darbinieka, psihologa,

psihoterapeita, jurista un citu

speciālistu konsultācijas.

Atbalsta tālrunis noziegumos cietušiem cilvēkiem 116006

Katru dienu 07:00-22:00

www.cietušajiem.lv

Informācija un atbalsts noziegumos cietušajiem vai tiem, kuri ir bijuši nozieguma aculiecinieki
Latvijas ģimenes plānošanas un

seksuālās veselības asociācija

“Papardes zieds”

www.papardeszieds.lv

Adrese: Kr. Valdemāra iela 147 k-2 47, Rīga, LV-1013

Tālrunis: 67212700, 26515234

izglītojoši pasākumi gan jauniešiem, gan viņu vecākiem, gan profesionāļiem par seksuālo un reproduktīvo veselību un tiesībām, kā arī iesaistās šo jautājumu interešu aizstāvībā valsts un starptautiskā līmenī.
Centrs “Dardedze” www.centrsdardedze.lv

Cieceres iela 3a Rīga, LV – 1002

Epasts: info@centrsdardedze.lv

T: 67600685, 29556680.

Psiholoģiskās konsultācijas – bērniem un ģimenēm, kas saskarušās ar vardarbību, kā arī nodrošinām atbalstu ikvienai ģimenei ar bērniem; preventīvas programmas ar mērķi pasargāt bērnus no vardarbības;
Krīzes grūtniecības centrs www.krizescentrs.lv

e-pasts: palidziba@krizescentrs.lv

Tērbatas iela 38-4, Rīga,LV-1011 Tel. 67227033, 22083263

Konsultatīva palīdzība neplānotas grūtniecības, pēc aborta, kā arī spontānā aborta vai pāragra bērna zaudējuma gadījumos.
Krīzes centrs „Māras centrs” www.samariesi.lv

Cieceres iela 1, Rīga, LV-1002,

e-pasts mcentrs@samariesi.lv Tel.67609263; 27808244

Latvijas Samariešu apvienība sniedz īslaicīgu sociālo, psiholoģisko,

sociālpedagoģisko un medicīnisko palīdzību krīzes situācijā nonākušajiem.

Cietušo atbalsta centrs www.cac.lv

Adrese: Kr. Barona iela 88/2-42,

Tālrunis: 67298322

Juridiskās un psiholoģiskās konsultācijas. Mediācija
“Psiholoģiskās ekspertīzes un

psiholoģiskās izpētes centrs”

Adrese: Lāčplēša iela 24-26, Rīga, LV-1011

Tālrunis: 26417301

Psihologa, psihoterapeita

pakalpojumi.

LU Psiholoģiskās palīdzības centrs Adrese: Jūrmalas gatve 74/76,

Rīga, LV-1083

Tālrunis: 67034020

Psiholoģiska konsultēšana un izpēte bērniem un pieaugušajiem
Dienas centrs “Vecmīlgrāvis” Emmas iela 3, Rīga, LV – 1015, informatīvais tālrunis: 67181515 sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, rehabilitācijas procesa pēctecību, sociālo prasmju attīstīšanu, izglītošanu, atbalsta un pašpalīdzības grupu darbību,
Dienas centrs “Ķengarags” Aglonas iela 35/3,Rīga, LV-1057

informatīvais tālrunis: 67181640

sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, rehabilitācijas procesa pēctecību, sociālo prasmju attīstīšanu, izglītošanu, atbalsta un pašpalīdzības grupu darbību,
Dienas centrs “Ābeļzars” Avotu iela 31, Rīga, LV – 1009, informatīvais tālrunis: 67037656 sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, rehabilitācijas procesa pēctecību, sociālo prasmju attīstīšanu, izglītošanu, atbalsta un pašpalīdzības grupu darbību,
Dienas centrs “Kamene” Salnas iela 2, Rīga, LV – 1021, informatīvais tālrunis: 67181236 sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, rehabilitācijas procesa pēctecību, sociālo prasmju attīstīšanu, izglītošanu, atbalsta un pašpalīdzības grupu darbību,
 

Dienas centrs “Kastanis”

 

 

Lomonosova iela 1/19,Rīga,

LV- 1019,

informatīvais tālrunis: 67181895

 

sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, rehabilitācijas procesa pēctecību, sociālo prasmju attīstīšanu, izglītošanu, atbalsta un pašpalīdzības grupu darbību,

Dienas centrs “Rīdzene” Brīvības iela 237/2, Rīga,

LV-1006,

informatīvais tālrunis: 67105539

sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, rehabilitācijas procesa pēctecību, sociālo prasmju attīstīšanu, izglītošanu, atbalsta un pašpalīdzības grupu darbību,
Rīgas Sociālais dienests http://www.ld.riga.lv/lv/

Baznīcas iela 19/23 (1.stāvs), Rīga, LV-1010

e-pasts: soc@riga.lv

Informatīvais tālrunis: 67105048

Sociālais atbalsts Rīgas iedzīvotājiem
Rīgas bāriņtiesa Kalēju iela 78, Rīga, LV-1050

e-pasts: bt@riga.lv

tel.67037746

aizbildnības un aizgādnības iestāde, kas prioritāri nodrošina bērna vai aizgādnībā esošās personas tiesību un tiesisko interešu aizsardzību.
Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija Ventspils iela 53 Rīga, LV-1002

Tālrunis: 67359128

E-pasts: pasts@bti.gov.lv

inspekcija uzrauga un kontrolē normatīvo aktu ievērošanu bērnu tiesību aizsardzības jomā
Latgales reģions
Aglonas novada sociālais dienests Jaunciema iela 35, Aglona, Aglonas pagasts, Aglonas novads, LV-5304
Tālr. 29403536, e-pasts: arija.persevica@aglona.lv.
Sniedz sociālo palīdzību, organizē un sniedz sociālos pakalpojumus Aglonas novada iedzīvotājiem.
Aknīstes novada sociālais dienests Skolas iela 7, Aknīste LV-5208

TĀLR.65237758

 
Balvu novada sociālais dienests Raiņa iela 52, Balvi,LV- 4501   tālr. 64521998, 28312807 socdienests@balvi.lv  
Balvu ģimenes atbalsta centrs Raiņa iela 52, Balvi, LV4501 Tālrunis: 64521997 Atbalsts un rehabilitācija, kurš vēlas pilnveidot attiecības ar līdzcilvēkiem, rūpēties par savu un bērnu emocionālo labsajūtu, fizisko veselību, vēlas atklāt savus iekšējos resursus un balstoties uz tiem uzlabot ģimenes labklājību, psiholoģisko klimatu ģimenē.
Ciblas novada sociālais dienests Blonti,Blontu pagasts, Ciblas novads. Tālr.65700870 Sniedz sociālo palīdzību, organizē un sniedz sociālos pakalpojumus Ciblas novada iedzīvotājiem.Dienestā strādā 5 sociālie darbinieki.
Dagdas novada sociālais dienests Alejas iela 4, Dagda LV-5674, tālr.65681723, soc.dienests@dagda.lv  
Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes Psiholoģiskās palīdzības centrs www.izglitiba.daugavpils.lv

Adrese: Saules iela 7, Daugavpils, LV-5401

Tārl: 65421309

e-pasts: izglitiba@ip.daugavpils.lv

 
Daugavpils pilsētas dome, ģimenes atbalsta centrs – patversme Adrese: Šaurā iela 26, Daugavpils,

LV-5410 6

Tālrunis: 5442502

Sniegt sociālos pakalpojumus sociāli vismazāk aizsargātajām iedzīvotāju grupām (klientiem), lai palīdzētu klientam pārvarēt ikdienas grūtības un krīzes situācijas, kā arī palīdzētu integrēties sabiedrībā
Ilūkstes novada sociālais dienests Brīvības iela 7, Ilūkste

Tālrunis/fakss: 65463398, mob.: 26687721

 
Ģimenes atbalsta un krīzes centrā Ilūkstes novada Šēderes pagastā.  Skolas ielā 11-2 , Ilūkstes novads Šēderes pagasts. Vecākiem ir dota iespēja piedalīties divās savstarpēji saistītās sociālās rehabilitācijas programmās - Sociālo kompetenču attīstības programmas vecākiem un Dzīves pamatprasmju attīstības programma ģimenēm.
Jēkabpils novada sociālais dienests Jēkabpilī, Rīgas iela 150a. tālr. 65220735 , 29344339  
Kārsavas novada sociālais dienets Vienības 53, Kārsava, Kārsavas novads, LV 5717, tālr.656733245  
Krāslavas novada sociālais dienests Grāfu Plāteru iela 6, Krāslava, Krāslavas nov., LV-5601

Tālr.-65622528

 
Līvānu novada sociālais dienests e-pasts:  lnsdlivani.lv Rīgas iela 77, Līvāni, Līvānu pilsēta, LV-5316 Sociālā palīdzība.
Ludzas novada sociālais dienests Raiņa iela 16A, Ludza, Ludzas novads, LV-5701  
Neretas novada sociālais dienests Pētera Lodziņa ielā 2, Nereta, Neretas pagasts, Neretas novads, LV-5118 Kontakttālrunis – mob. 22473442 neretsocdienests@inbox.lv  
Preiļu novada sociālais dienests Aglonas iela 1a, Preiļi LV-5301  
Preiļu novada Labklājības pārvaldes Krīzes centrs Jaunatnes iela 1, Līči, Preiļu pagasts, Preiļu novads
  • Krīzes centrā  tiek piedāvāti sociālās rehabilitācijas  pakalpojumi vardarbībā cietušām  personām, kā arī uzturēšanās iespējas dažādās krīzes situācijās nonākušām personām.

 

Preiļu novada Labklājības pārvaldes Dienas centrs

 

Preiļi, Aglonas 1a.
Preiļu novada Labklājības pārvaldes Dienas centra vadītāja Liene Gžibovska
tālr.: 65320124, 28366650
e-pasts: liene.gzibovska@preili.lv
Nodrošina dienas laikā sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, sociālo prasmju attīstību, izglītošanu un brīvā laika pavadīšanas iespējas mērķauditorijām, kuras apmeklē Dienas centru.
Rēzeknes  novada sociālais dienests Atbrīvošanas aleja 95a, Rēzekne

tālr.64607194
20223392

 
Tiskādu bērnu nama īslaicīgās sociālās aprūpes un rehabilitācijas pakalpojums ” Atelpas brīdis”. Žanis Feldmanis,
Tiskādu bērnu nama direktors
t.64646135

Ezera iela 23, Vecružinas c, Silmalas pagasts, Rēzeknes novads

 

 

Pakalpojums paredz, ka bērnu nama uzdevums ir nodrošināt bērniem ar funkcionāliem traucējumiem vecumā līdz 18 gadiem īslaicīgu sociālo aprūpi un rehabilitāciju 21 dienu gadā. Bērns var saņemt īslaicīgās sociālās rehabilitācijas pakalpojumus visu diennakti, vai tikai dienas un tikai nakts laikā, atbilstoši vecāku vēlmēm.
Riebiņu  novada sociālais dienests Saules iela 8, Riebiņi, Riebiņu pag., Riebiņu novads, LV-5326

Tālrunis: 65392655, 26369032

Epasts: sandra.sprindza@riebini.lv

 
Riebiņu  novada sociālās aprūpes centrs “ Rušona” Gaiļmuiža, Rušonas pagasts, Riebiņu novads, LV-5329 pirmās un otrās grupas invalīdus no 18 gadu vecuma un pensijas vecumu sasniegušas personas, kurām nepieciešama patstāvīga vai pagaidu sociālā un medicīniskā aprūpe, ja minētās personas saskaņā ar Labklājības ministrijas instrukciju par medicīniskajām indikācijām un kontrindikācijām uzņemšanai
Vārkavas novada sociālais dienests Vārkavā – Sociālā dienesta telpās, Kovaļevsku ielā 4, Vārkvas novads

Tel.28383161 

 
Varakļānu novada sociālais dienests

 

Rīgas iela 9, Varakļāni, tel.64860844, 27790014, soc.dienests@varaklani.lv

 

sociālo palīdzību; sociālos pakalpojumus;  profesionālo sociālo darbu.

 

Alternatīvās aprūpes centrs Varakļānos

 

Rīgas iela 9, Varakļāni, tel.64860844, 27790014, soc.dienests@varaklani.lv

 

Alternatīvā aprūpes centra mērķauditorija ir bērni un jaunieši vecumā līdz 18 gadiem, pensionāri un personas ar īpašām vajadzībām.

Viļakas novada sociālais dienests

Parka iela 2
Viļaka, Viļakas novads
LV-4583 Kontakttālrunis: 64507035; 27823247
e-pasts: sppd@vilaka.lv
 Nodrošināt iedzīvotāju sociālo vajadzību izvērtēšanu, kvalitatīvu sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšanu personām, kurām uz to ir tiesības un kuras Viļakas novada teritorijā deklarējušas savu pamatdzīvesvietu.

Viļānu novada sociālais dienests

Kultūras laukums 1A, Viļāni, Viļānu novads, LV-4650; socialaisdienests@vilani.lv  

Viļānu novada SAC “Cerība”

Celtnieku ielā 7 – 31, Viļāni LV-4650 sociālo problēmu risināšanu, attīstot personas resursus un piesaistot atbalsta sistēmas ģimenēm ar bērniem, kurās ir bērna attīstībai nelabvēlīgi apstākļi, personām krīzes situācijās, palīdzot uzturēt dzīves kvalitāti personām, kuras vecuma vai funkcionālo traucējumu dēļ ar grūtībām veic pašaprūpi.
Viesītes novada sociālais dienests

 

Viesīte, Viesītes novads

Brīvības ielā 8

 

 
Zilupes novada sociālais dienests  Raiņa iela 13, Zilupe, Zilupes novads, LV-5751  

SIA „Zilupes veselības un sociālās aprūpes centrs”

 

Priežu iela 9, Zilupe, Zilupes novads, LV-5751,

 

-    Veselības aprūpe (zobārsta pakalpojumi);

-    Sociālā aprūpe (ilgstošās sociālās aprūpes pakalpojums);

-    Telpu iznomāšana;

-    Tekstilizstrādājumu mazgāšana;

-    Transporta pakalpojumi.

 

SIA „Zilupes veselības un sociālās aprūpes centrs”

 

Priežu iela 9, Zilupe, Zilupes novads, LV-5751,

 

-    Sociālā aprūpe (ilgstošās sociālās aprūpes pakalpojums);

-    Telpu iznomāšana;

-    Tekstilizstrādājumu mazgāšana;

-    Transporta pakalpojumi.

 

Kurzemes novada reģioni
Durbe Durbes novada sociālā dienesta vadītāja Parka iela 2; Lieģi

Oksana Strēle
tel.63498072

mob. 28386015 oksana.strele@durbe.lv

 

Sociālais dienests ir pašvaldības institūcija, kura nodrošina:

 

-  sociālo palīdzību

-  sociālos pakalpojumus;

-  profesionālu sciālo darbu

Pāvilosta Pāvilostā – Dzintaru iela 73, 63484560, 63484567, 26566055;

Vērgales pagastā – “Pagastmāja”, 63490836; 29183648.

Parasti, sociālais dienests sadarbībā ar pašvaldību, šādiem iedzīvotājiem līdz risināt dzīvesvietas jautājumus.

Nav krīzes centri.

 

Aizpute Avotu iela 2, Aizpute, Aizputes novads, LV 3456 1.Tel.26450584  – p/a”Sociālais dienests” direktore Mairīte Alfuse (visu diennakti)

25449410 – sociālais darbinieks darbā ar ģimenēm ar bērniem Valda Mužilovska

26163688 – sociālais darbinieks darbā ar ģimenēm ar bērniem Jolanta Vasile

2. Aizputē darbojas Daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs,

kurā īslaicīgu patvērumu sniedz arī krīžu centrs

Pasta iela 2, Aizpute, Aizputes novads, LV 3456

tel.26144914 – centra vadītāja Inga Zērande

Vaiņode Sociālā dienesta vadītājs: Eva Dolbina
Sociālās palīdzības organizatore: Baiba Čepule
Sociālā darbiniece: Iveta Žentiņa
Tālrunis: +371 6 34 84915; mob.t.: +371 28657503
E-pasts: vainodesd@inbox.lv     vainodesd@vainode.lv
 
Skrunda Kalēju ielā 4, Skrunda, Skrundas novads LV-3326  
Kuldīga Dzirnavu ielā 9, Kuldīgā, LV-3301Kontakttālrunis – 63350107 soc.dienests@kuldiga.lv www.socialais.kuldiga.lv  
Alsunga Sociālais dienests Adrese: Pils ielā 1, Alsungas novadā , LV-3306  Tālrunis: 63321307
E-pasts: socialie@alsunga.lv

 

 
Vidzemes reģions
“Zīļuks” ģimenes atbalsta centrs Adrese: “Jaunozoliņi”, Sidrabiņi,

Sausnējas pag., Ērgļu nov., LV-

4841 Tālrunis: 64829562

nodrošināta īslaicīga diennakts aprūpe līdz pat sešiem mēnešiem. Ir iekārtotas mājīgas telpas, kurās klientiem iespēja saņemt profesionāļu  palīdzību.
Ērgļu novada pašvaldības sociālais dienests. Rīgas iela 10, Ērgļi, Ērgļu pagasts, Ērgļu novads, LV-4840 Tālr.64871404,                          e-pasts socialais.dienests@ergli.lv Personu pamatvajadzību apmierināšanu, kurām ir objektīvas grūtības aprūpēt sevi vecuma vai funkcionālo traucējumu dēļ, kā arī citās grūtībās nonākušās personas
“Saulīte” ģimenes atbalsta

centrs

Adrese: “Čiekuriņi”, Ērģeme,

Ērģemes pag., Valkas nov., LV-

4711 Tālrunis: 29356739

Sniedz ilgstošās sociālās aprūpes un rehabilitācijas pakalpojumus bērniem no 3 līdz 18 gadiem
Valkas novada Sociālais dienests Rūjienas ielā 3d, Valka, Valkas novads, LV-4701 socialais.dienests@valka.lv Sniedz sociālo palīdzību, organizē un sniedz sociālos pakalpojumus Valkas novada pašvaldības teritorijā deklarētajiem iedzīvotājiem, nodrošina pašvaldību funkciju izpildi sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības jomā Valkas novada administratīvajā teritorijā.
“Dzīle”, psiholoģiskās

palīdzības un izglītības centrs

Adrese: Georga Apiņa iela 12,

Valmiera, LV-4201

Tālrunis: 26406406

 
Valmieras socialais dienests Lāčplēša iela 2, Valmiera, LV-4201 Tālr.80204206  
Valmieras krīzes centrs no

vardarbības cietušajiem

bērniem

Adrese: Jumaras iela 195,

Valmiera, LV-4201

Tālrunis: 64229172

 
Nodibinājums “Centrs Valdardze” Adrese: Raiņa iela 9F, Valmiera,

LV-4201

Tālrunis: 64 220 686

 
Rūjienas novada Sociālais dienests Raiņa iela 3, Rūjiena,

Rūjienas novads, LV-4240 Tālr: 29243913, 64268110, E-pasts: socialais.dienests@rujiena.lv

 
“Vārpiņa”, Rūjienas novada

ģimenes atbalsta centrs

Adrese: Dārza 8, Rūjiena, LV-4240

Tālrunis: 64263171

 
Limbažu novada pašvaldības Sociālais un veselibas dienests Klostera iela 2, Limbaži, Limbažu pilsēta, LV-4001 Tālr: 64 022 692  
Limbažu pilsētas sociālā

dienesta – Bērnu un ģimenes

atbalsta centrs “Limbaži”

Adrese: Zāles iela 8, Limbaži, LV-

4001

Tālrunis: 64 070 843

 
Limbažu konsultatīvais bērnu

centrs

Adrese: Dārza iela 24, Limbaži,

LV-4001

Tālrunis: 64 070 761

 
Alūksnes novada Sociālais dienests Lielā Ezera iela 11, Alūksne, Alūksnes nov., LV-4301 Tālr:64335009  
Alūksnes rajona padomes

izglītības pārvalde, Skolu

psiholoģiskās palīdzības centrs

Adrese: Pils 21, Alūksne, LV-4301

Tālrunis: 64321675

 
“Saulstariņi”" bērnu un jauniešu

ar īpašām vajadzībām atbalsta

centrs

Adrese: Helēnas iela 75A,

Alūksne, Alūksnes novads, LV-

4301

Tālrunis: 64323615

 
Ogres novada sociālais dienests Vidzemes iela 3, Ogre, Ogres novads, LV- 5001 Tālr: 65022922 e-pasts  
Krīzes centrs “Laipas” Adrese: Suntažu iela 2, Ogre,

Ogres nov., LV-5001

Tālrunis: 65022924

 
Ogres jaunatnes veselības centrs Adrese: Meža prospekts 9 – 65.

kab., Ogre, Ogres novads, LV-

5001

Tālrunis: 65022924

 
„Mārtiņroze”, sociālās

palīdzības atbalsta fonds

Adrese: Cesvaine, A. Saulieša iela

5, Madonas rajons

Tālrunis: 64852459

 
Ļaudonas bērnu un jauniešu

centrs „Mūsmājas”

Adrese: Ļaudona, Aiviekstes 5,

Ļaudonas p., Madonas n., LV-

4862

Tālrunis: 26146765

 
“Gaujiena”, bērnu sociālās

aprūpes centrs

Adrese: Gaujiena, Gaujienas p.,

Apes n., LV-4339

Tālrunis: 64381039

 
Psiholoģiskās palīdzības un

atbalsta dienests

Adrese: Lielā Katrīnas iela 2,

Cēsis, LV-4101

Tālrunis: 64 107 039

 
“Putni”, ģimenes atbalsta centrs Adrese: Maija 6, Liepas p.,

Priekuļu n., LV-4128

Tālrunis: 64195222

 
Gulbenes rajona izglītības

pārvalde, Pedagoģiski

psiholoģiskās palīdzības centrs

Adrese: Ābeļu iela 2-58, Gulbene,

Gulbenes novads, LV-4401

Tālrunis: 64471258

 
Allažu bērnu un ģimenes

atbalsta centrs

www.allazukrizescentrs.lv

Adrese: “Austrumi”, Allaži, Allažu

pagasts, Siguldas novads

Tālrunis: 67148606, 26818926

 
Ģimeņu un ārpusģimenes

alternatīvās aprūpes atbalsta un

krīzes centrs

Adrese: Līkumi, Sēlpils pag., Salas

nov., LV-5232

Tālrunis: 65263342

 

 

     Dalīties: