Neviens cilvēks nav pelnījis, ka viņam dara pāri un ar to Tev nav jāsamierinās!

Cilvēki var būt vardarbīgi vairākos veidos

  •  Ja kāds tevi grūsta, sit, spārda vai kā citādi dara tev pāri izmantojot savu spēku, tā ir fiziska vardarbība.
  • Ja kāds tevi apsaukā, ņirgājas un pazemo vai aizskar tevi ar savu izturēšanos, ignorē tevi vai iebiedē – tā ir emocionāla vardarbība. Tas var izpausties ar vārdiem, īsziņu veidā uz tavu mobilo telefonu, ar zīmītēm, ko tu saņem un vēstulēm, kurās tev izsaka draudus, arī e-pastā.
  • Ja kāds tevi aizskar intīmās vietās, kad tu to nevēlies, iesaista seksuālās darbībās vai tiešos seksuālos kontaktos – tā ir seksuāla vardarbība. Tas var notikt arī kā apsaukāšana izmantojot seksuālas nozīmes vārdus.
     Dalīties: